PHP

PHP

img

INDIAREISER

Navn Det er kundens ansvar å påse at navn på reiseplanen stemmer overens med passet. Eventuelle uoverensstemmelser må opplyses før betaling av depositum. IndiaReiser.no fraskriver seg ethvert ansvar for problemer som måtte oppstå pga feil navn på flybilletter eller/og andre reservasjoner. Depositum Det betales et depositum på 20 % av ordreverdi eller minimum kr 2500,- pr. person ved bestilling, hvis ikke noe annet er avtalt. Enkelte flybilletter forfaller til betaling umiddelbart etter bestilling og betales i sin helhet med depositum. Depositumet betales ved bruk av tilsendt betalingsinformasjon. Restbeløp Restbeløpet forfaller til betaling 60 dager før avreise, hvis ikke noe annet er avtalt. Ved bestilling mindre enn 60 dager før avreise, forfaller hele reisen til betaling umiddelbart etter utsendelse av ordrebekreftelse. Hvis betalingsfristen ikke overholdes, så betraktes dette som en annullering av hele reisen og kunden mister innbetalt depositum. Skatter og avgifter Skatter og avgifter for flyreiser endres hele tiden og er avhengige av valutakurser, drivstoffspriser og flere andre forhold. Det betales skatter og avgifter som gjelder den dagen billettering av flyreisen finner sted. Skatter og avgifter for flyreise vil alltid stå oppført som en egen post på vår ordrebekreftelse. Kunden betaler skatter og avgifter som står i ordrebekreftelse ved betaling av restbeløp til forfallsdato og blir etterfakturert ved eventuelle endringer. Kunden vil alltid bli fakturert faktiske skatter og avgifter. Man kan sikre seg mot økning i skatter og avgifter ved å betale for flyreisen umiddelbart etter bestilling.

View Live Site